Kategori: Arabuluculuk

AYM İPTAL KARARI

Anayasa Mahkemesi 14.03.2024 tarihli kararı ile; 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Md. 18A/11’de yer alan, ilk toplantıya katılmayan tarafın haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacağına ve bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmeyeceğine ilişkin düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olduklarından bahisle iptallerine karar vermiştir. Karar, Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 9 AY sonra yürürlüğe girecektir. […]

2024 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2024 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 29.12.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan 2024 yılı Asgari Ücret Tarifesi uyarınca; Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret; Ticari uyuşmazlıklar ile ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda 6.000,00 TL’den az olmamak üzere; Geriye kalan diğer uyuşmazlıklarda […]

Tarafları Gerçek Kişi Olan İşyeri Kira Sözleşmelerinden Doğan Alacak Davaları Ticari Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Ticari davalar; mutlak ticari davalar, nispi ticari davalar ve  taraflardan birinin ticari işletmesini ilgilendirmesi koşulu ile ticari sayılan davalar olmak üzere üç grupta incelenebilir. Mutlak Ticari Davalar Nelerdir? 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun 4. maddesinde sayılan ve tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılan uyuşmazlıklar mutlak ticari dava olarak isimlendirilmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nda veya […]

ARABULUCULUKTA DAMGA VERGİSİ AVANTAJI

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Md.18 uyarınca taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine […]

2023 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2023 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 04.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2023 yılı Asgari Ücret Tarifesi uyarınca; Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret; İş Hukuku ve Tüketici Hukuku Uyuşmazlıklarında 1.600,00 TL, Ticaret Hukuku Uyuşmazlıklarında 3.120,00 TL’den az olmamak üzere; Üzerinde anlaşılan miktarın; […]

2022 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2022 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret; İş Hukuku ve Tüketici Hukuku Uyuşmazlıklarında 800,00 TL, Ticaret Hukuku Uyuşmazlıklarında 1.560,00 TL’den az olmamak üzere; Üzerinde anlaşılan miktarın; İlk 50.000,00 TL’si için %6 Sonra gelen 80.000,00 TL’si için %5 Sonra gelen […]