Kategori: Ceza Hukuku

TÜRK CEZA HUKUKUNDA SERİ MUHAKEME VE BASİT YARGILAMA USULÜ

24.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulü kavramları hukuk sistemimize kazandırılmıştır. Her iki usul de 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır; ancak bu tarih itibariyle kovuşturma aşamasına geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyaların anılan usullerden etkilenmeyeceği düzenlenmiştir. Böylelikle bu dosyalar için her […]

TÜRK HUKUKUNDA ELEKTRONİK KELEPÇE

Hollywood filmlerinde görmeye alışık olduğumuz elektronik kelepçe tedbiri, 2013 yılından itibaren denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında ülkemizde de uygulanır hale gelmiştir. Uygulamanın başladığı günden bu yana binlerce kişi elektronik kelepçe ile sistem üzerinden takip edilebilmiştir. Son yıllarda ülkemizde sıkça yaşanan kadına karşı şiddet olaylarının önüne geçilmesinde son derece önemli ve pratik bir rol üstlenen elektronik kelepçe […]

SOSYAL MEDYADA İŞLENEN HAKARET SUÇUNUN E-TESPİT İLE DELİLLENDİRİLMESİ

Hakaret suçu, son dönemde internet ortamında işlenen suçlar arasında başı çekmektedir. Özellikle facebook, twitter, instagram vb. sosyal platformlarda kullanıcıların paylaşımlarına yapılan veya doğrudan hedef göstermek suretiyle kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte yapılan yorumlar, açıklamalar ve küfürler hakaret suçunu oluşturmaktadır. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunmak istenen hukuksal değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlıklarıdır. Hakaret […]