Kategori: Kişisel Veriler

VERBİS Kayıt Yükümlülüğünde İstisna Yıllık Mali Bilanço Toplamı 100 Milyon TL

25.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ile VERBİS kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesinde kriter olarak kabul edilmiş olan “yıllık mali bilanço toplamı” tutarının ülkemizdeki ekonomik koşullar doğrultusunda yeniden değerlendirilerek; 2018 yılında esas alınan 25 milyon TL limitinin 100 milyon Türk Lirasına çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; Kurulun 06.07.2023 tarihli […]